Categorie : Nieuws

HomeArchief voor: Nieuws (Page 65)

Werkgevers duurder uit met zieke flexwerkers

Per 1 januari 2014 treedt een nieuwe maatregel in werking als gevolg van de wet Modernisering ziektewet. Hoe meer werknemers met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet of WIA terecht komen, hoe hoger de premie die u als werkgever moet betalen.

  • Geplaatst op 22 apr 2013
Lees Verder

Premie sectorfonds 2013. Betaal niet onnodig veel!

De sectorpremies voor 2013 zijn bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze premies worden gebruikt voor de financiering van de werkloosheidswet. De hoogte van de sectorpremie is afhankelijk van het werkeloosheidsrisico in de bedrijfs- of beroepssector waarin bedrijf werkzaam is.

  • Geplaatst op 19 jan 2013
Lees Verder

Eén loonbegrip zorgt voor de nodige veranderingen

Per 1 januari 2013 komt er één loonbegrip voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw): het uniforme loonbegrip. Het loonstrookje wordt voor uw werknemers korter en duidelijker en als het goed is gaan uw administratieve lasten volgend jaar omlaag.

Het uniforme loonbegrip heeft wel een aantal belangrijke gevolgen voor onder meer de bijtelling privégebruik auto van de zaak, voor opnames uit de levensloopregeling en voor de bijdrage Zvw.

Bijtelling privégebruik auto van de zaak

Door het uniforme loonbegrip is vanaf 1 januari de bijtelling privégebruik auto ook loon voor de werknemersverzekeringen. U moet dus als werkgever ook premies werknemersverzekeringen gaan betalen over de bijtelling. Het maximumpremieloon bedraagt volgend jaar € 50.853 (2012: € 50.064).

Bijdrage Zvw

Uw werknemers betalen vanaf 1 januari 2013 geen bijdrage Zvw meer en de door u verplichte vergoeding van deze bijdrage vervalt ook. Daarvoor in de plaats betaalt u als werkgever 7,75% over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van uw werknemer tot aan het maximumbijdrageloon van € 50.853. Dit heet de werkgeversheffing Zvw.

De werknemersbijdrage Zvw komt niet helemaal te vervallen. Op dit moment hoeft u voor bepaalde werknemers de bijdrage Zvw niet verplicht te vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan de directeur-grootaandeelhouder die niet verplicht verzekerd is. In dat geval blijft u in 2013 de bijdrage Zvw inhouden op het nettoloon. De bijdrage is 5,65% van het loon tot aan het maximumbijdrageloon van € 50.853.

Levensloopregeling

Ook de inleg en de opname uit de levensloopregeling wordt uniform. Kort gezegd komt het er op neer dat de inleg vanaf 2013 aftrekbaar is voor alle loonheffingen en uw bijdrage geen loon is. Daar staat tegenover dat een opname (of verplichte vrijval) van het levenslooptegoed loon is voor alle loonheffingen, dus ook voor de werknemersverzekeringen. Het maakt daarbij niet uit dat het tegoed al is gespaard in de jaren vóór 2013.

  • Geplaatst op 24 dec 2012
Lees Verder

Fiscale spelregels van het kerstpakket

Ondanks de economische crisis geven de meeste werkgevers ook dit jaar aan hun personeel een kerstpakket. Niet zo verwonderlijk, want vaak wordt dit eindejaarsgeschenk toch gezien als een blijk van waardering voor getoonde inzet over het afgelopen jaar. Het geven van een kerstpakket kan fiscaal vriendelijk, maar helaas niet belastingvrij.

  • Geplaatst op 7 dec 2012
Lees Verder

online-salaris.com gebruikt alleen (geanonimiseerde) analytische cookies en functionele cookies. Geen cookies van derden. Lees onze privacyverklaring

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close